fbpx

Mài Lắp Tròng Kính 7.5 Độ Chiết Suất 1.67 Element Singapore

Cùng xem video chi tiết về độ dày cũng như tư vấn cách chọn gọng kính mắt sao cho phù hợp với độ cận dày, cụ thể ở đây là tròng kính 7.50 độ của tròng kính chiết suất 1.67 element singapore nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *