Gọng nhựa dẻo tròn càng kim loại

340.000VND

  • Gọng kinh bằng nhựa dẻo nên rất nhẹ và thoải mái khi đeo
  • Càng kính bằng kim loại mảnh chống oxi hóa dị ứng da
  • Chống gây rộng kính sau 1 thời gian sử dụng

 

Mô tả

Một số hình ảnh về gọng kính nhựa dẻo tròn, có càng bằng kim loại chắc chắn

340